Masguda I. Shamsutdinova's site


 

Сабыр итми нихәл итим


Ки - әлифтер зифа буем, кат-кат тәүбә кылдым бүген,
Би - бәлаләр Сән Ходадин, сабырымны бир, йә, Кәрим.
Ти - тилават берлә зикрем кылырымны кылдым бүген,
Си - саваплар Сән Ходадин, сабырымны бир, йә, Кәрим.
Җим - Җәләлдин гафу көтеп тәкатьләрем бетте бүген,
Хый - Ходадин бу ни эшләр, сабырымны бир, йә, Кәрим.
Би - бастырык эчләрендә бән мокыйг булдым бүген,
Хый - Ходадин бу ни эшләр, сабырымны бир, йә, Кәрим.
Шин - шифа бир, и, Ходаем, дәрдемә ләбәнем бүген,
Син - сафалар Сән Ходадин, сабырымны бир, йә, Кәрим.


PDF file