Masguda I. Shamsutdinova's site


 

Бакыргани Китабының көе

Бакыргандин сәфәр кыйлсаң,
Рәсүлюллага дога кыйлсаң,
Нәгыйм җәннәтенә керерсең,
Әбүбәкер гаскәрендә улырсың.PDF file